Funkcjonowanie naszych usług na przełomie lat 2020/2021 - aktualizacja 7.1.2021 r.

Używasz Internet Explorer 6 lub 7. Zalecamy aktualizację do wersji Internet Explorer 9 lub nowszej. Ta wersja umożliwi Ci korzystać z naszej strony bez ograniczeń, bezpieczniej i w lepszej jakości.

Strona główna
LOGOWANIE | REJESTRACJA
W Anglii jest 12:49pm (otwarte)
Śledź nas na Facebook | Kontakt

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej

Wstęp

Niniejsze oświadczenie dotyczy korzystania z naszej strony internetowej. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej akceptujesz to oświadczenie w pełnej treści. Jeśli nie akceptujesz jakiejkolwiek części tego oświadczenia, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.


Prawo własności intelektualnej

Jeśli nie podano inaczej, my lub nasi właściciele licencji mają wszystkie prawa własności intelektualnej do tej strony internetowej oraz do materiału zawartego na tej stronie internetowej.


Licencja na korzystanie z naszej strony internetowej

Możesz korzystać z naszej strony internetowej, ściągać dane treści poprzez ich zapis w pamięci komputera lub drukować nasze strony internetowe wyłącznie dla Twoich własnych potrzeb, w poniżej opisanych granicach.

Zakazuje się:

  1. publikowania materiału z niniejszej strony internetowej (włącznie z kopiowaniem na inne strony internetowe)
  2. sprzedawać, wynajmować lub w inny sposób licencjonować materiał z niniejszej strony internetowej
  3. pokazywać jakikolwiek materiał z tej strony internetowej publicznie
  4. powielać, duplikować, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na naszej stronie internetowej dla celów komercyjnych
  5. zmieniać lub w inny sposób modyfikować jakikolwiek materiał na tej stronie internetowej lub
  6. dystrybuować materiał z tej strony internetowej

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji

Pomimo, iż staramy się zapewnić, aby informacje na niniejszej stronie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności i dokładności, nie zobowiązujemy się również do tego, że niniejsze strony internetowe będą w dalszym ciągu dostępne lub że materiał znajdujący się na nich jest stale aktualny.

W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez odpowiednie przepisy prawa wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące tej strony internetowej oraz używania niniejszej strony internetowej (włącznie, ale bez ograniczenia, z jakimikolwiek gwarancjami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli chodzi o osiągnięcie jakości, stosowności dla danego celu i/lub wykorzystanie dostosowanej dbałości i doświadczenia).

Nic w tym oświadczeniu nie będzie: (a) ograniczać lub wykluczać naszej i Twojej odpowiedzialności za śmierć lub uraz spowodowane zaniedbaniem, (b) ograniczać lub wykluczać naszej i Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub celowe sfałszowanie danych (c) ograniczać niektórych z naszych lub Twoich zobowiązań, które w jakikolwiek sposób nie są dopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów prawa lub (d) wykluczać niektórych z naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wykluczone w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Nie będziemy odpowiedzialni za ewentualne straty wynikające z jakiegokolwiek wydarzenia lub wydarzenia, które pozostawało poza naszą kontrolą (w rozsądnych granicach).

Nie będziemy ponosić przed Tobą odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek straty handlowej, włącznie (bez ograniczenia) ze stratą lub szkodą w zyskach, dochodami, użytkowaniem, produkcją, przewidywanymi oszczędnościami, handlem, umową, okazjami handlowymi i dobrą wolą.

Nie będziemy ponosić przed Tobą odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek stratą czy uszkodzeniem jakichkolwiek danych, baz danych i oprogramowania.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności przez Tobą w związku z jakąkolwiek szczególną, pośrednią lub późniejszą stratą lub szkodą.


Zmiany

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejsze oświadczenie. Zmienione oświadczenie będzie odnosić się korzystania z naszej strony internetowej od dnia opublikowania zmiany na naszej stronie internetowej


Cała umowa

W myśl trzeciego ustępu czwartego rozdziału niniejsze oświadczenie wraz z naszymi zasadami ochrony danych osobowych stanowi kompletną umowę pomiędzy Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej i zastępuje wszystkie poprzednie umowy co do korzystania z naszej strony internetowej


Prawo i jurysdykcja

Niniejsze oświadczenie będzie podlegać oraz będzie wykładane zgodnie z angielskim prawem, a wszelkie spory dotyczące tego oświadczenia będą podlegać jurysdykcji sądów Anglii i Walii.


Rejestracja i uprawnienia

Nasz numer rejestracji VAT to GB 938 865 953.


Nasze dane

Pełna nazwa naszej firmy to Dolphi Couriers Ltd. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 06658308. Nasz zarejestrowany adres firmy to Dolphi Couriers Ltd, 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, London, United Kingdom.

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +44 845 468 4197 lub za pomocą formularza kontaktowego na niniejszej stronie internetowej.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Wszelkie prawa zastrzeżone.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt