Funkcjonowanie naszych usług na przełomie lat 2020/2021 - aktualizacja 7.1.2021 r.

Używasz Internet Explorer 6 lub 7. Zalecamy aktualizację do wersji Internet Explorer 9 lub nowszej. Ta wersja umożliwi Ci korzystać z naszej strony bez ograniczeń, bezpieczniej i w lepszej jakości.

Strona główna
LOGOWANIE | REJESTRACJA
W Anglii jest 12:27pm (otwarte)
Śledź nas na Facebook | Kontakt

Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Aktualizované 14/03/2020.

Situáciu okolo vývoja epidémie koronavírusu detailne monitorujeme a zatial zostávajú naše služby bez akejkoľvek zmeny.

Opatrenia prijaté v Českej Republike a na Slovensku sa netýkajú medzinárodnej ani tuzemskej dopravy.

Predpokladáme, že k zastaveniu medzinárodnej prepravy nepríde v žiadnej krajine, pretože prioritou každej krajiny je a bude udržať výrobu a zásobovanie bez obmedzení.

Bez fungujúcej medzinárodnej a tuzemskej dopravy by prišlo k faktickému zastaveniu výroby a to by malo fatálne následky pre hospodárstvo danej krajiny.

V prípade akejkoľvek zmeny, ktorá by mala za následok obmedzenie našich služieb vás budeme okamžite informovať. Nepredpokladáme ale, že by k tomu mohlo prísť.

Ďakujeme za pochopenie.Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Wszelkie prawa zastrzeżone.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt