Używasz Internet Explorer 6 lub 7. Zalecamy aktualizację do wersji Internet Explorer 9 lub nowszej. Ta wersja umożliwi Ci korzystać z naszej strony bez ograniczeń, bezpieczniej i w lepszej jakości.

Strona główna
LOGOWANIE | REJESTRACJA
W Anglii jest 9:13pm (zamknięte)
Śledź nas na Facebook | Kontakt

Dôležité informácie k Brexitu a fungovaniu našich služieb. AKTUALIZOVANÉ 12.4.2019

Aktualizované 12/04/2019.

Na summite EU konanom 10/04/2019 sa lídry EU27 dohodli na nasledovnom:

Termín vystúpenia UK z EU sa posunul na najneskôr 31.10.2019. UK môže EU opustiť i skôr za predpokladu, že príde k schváleniu tzv "Withrawal Agreement" pred 31.10.2019. V takom prípade platí, že UK opustí EU k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po schválení rozvodovej dohody. Príklad: UK parlament schváli dohodu 7.7.2019, UK opúšťa EU 1.8.2019.

Termín 31.10.2019 je podmienený tým, že UK sa zúčastní volieb do EU parlamentu, ktoré sa konajú 23.5.- 26.5.2019. Ak by sa UK odmietla volieb zúčastniť, vystúpi z EU k 1.6.2019 bez dohody, tzv no-deal Brexit. Táto varianta je však veľmi málo pravdepodobná, UK vláda sa na EU voľby chystá a navyše s okamžitou platnosťou prerušila prípravy na tzv no-deal Brexit.

Zhrnutie: UK získala ďalších 6 mesiacov na to, aby odišla z EU usporiadaným spůsobom. Ak sa tak do 31.10.2019 stane, začne platiť prechodné obdobie minimálne do konca roku 2020, pravdepodobne však bude predĺžené, pretože je malá pravdepodobnosť, že sa do konca roku 2020 podarí dohodnúť sa s EU na usporiadaní budúcich vzťahoch.

Odchod UK z EU bez dohody je stále možný k 1.6.2019, prípadne k 31.10.2019, ale je vysoko nepravdepodobný. Najpravdepodobnejšia verzia vývoja je, že sa UK podarí odísť z EU v termíne do 31.10.2019 a ak nie, pravdepodobne UK požiada o ďalší odklad.

Aktuálny vývoj by teda nemal mať vôbec žiadny dopad na fungovanie našich služieb.22.3.2019

Dobrý deň. Radi by sme vás informovali o aktuálnom vývoji ohľadom Brexitu a čo to bude znamenať pre vás, ktorí využívajú naše služby.

Pôvodný termín kedy mala UK vystúpiť z EU (29.3.2019) bol na summite EU konanom 21.3 -22.3.2019 posunutý. Aktuálne platí, že ak:

1. V týždni od 25.3. do 29.3. príde k schváleniu tzv "Withdrawal agreement" UK parlamentom, UK opustí EU k 22.5.2019. Od nasledujúceho dňa začne platiť prechodné obdobie až do konca roku 2020. Do tohoto termínu sa nebude nič meniť na vzťahu UK k EU. To znamená i naše služby budú fungovať v plnom rozsahu bez akejkoľvek zmeny až do konca roku 2020. Toto prechodné obdobie sa môže predľžiť o ďalšie dva roky do konca roku 2022. Behom prechodného obdobia sa bude rokovať o budúcich vzťahoch medzi UK a EU. Takže minimálne rok a pol, prípadne až tri a pol roka sa na fungovaní našej služby nič nezmení. Ako bude naše služba fungovat od roku 2021, prípadne od roku 2023 bude záležať na dohode medzi UK a EU behom prechodného obdobia.

2. Ak v týždni od 25.3. do 29.3.2019 nepríde k schváleniu tzv "Withdrawal agreement" UK parlamentom, platí, že UK sa musí do 12.4.2019 rozhodnúť či vystúpi z EU bez dohody (tzv no-deal Brexit) k 12.4.2019, alebo požiada o dlhší odklad, ktorý musí byť následne schválený EU. V prípade tzv no-deal Brexitu bude naša služba fungovať bez akejkoľvek zmeny do 12.4.2019. I po tomto termíne bude naša služba fungovať, ale zatial nie je jasné, za akých podmienok. V prípade, že UK požiada o dlhší odklad, na fungovaní našej služby sa nič meniť nebude minimálne do konca toho odkladu.

Okrem vyššie uvedných možností môžu nastať i ďalšie možnosti, ako je druhé referendum o vystúpení, predčasné voľby, prípadne úplné zrušenie Brexitu. Aktuálne sú tieto možnosti menej pravdepodobné.

Chceme vás ubezpečiť, že i naďalej plánujeme naše služby poskytovať v plnom rozsahu za nezmenené ceny. Situáciu okolo Brexitu denno-denne sledujeme a akonáhle sa objavia informácie, ktoré by mali zásadný vplyv na fungovanie našich služieb budeme vás opäť informovať.Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Wszelkie prawa zastrzeżone.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt